نظر مشتریان

سن دختر من کمتر از ۴ سال است اما به ده ها کلینیک دندانپزشکی مراجعه کردیم و هیچ یک درمان فرزندم را قبول نمی کردند. تا اینکه با این کلینیک آشنا شدم و آقای دکتر با مشاهده نگرانی من، علیرغم شلوغی کلینیک، درمان دختر مرا به عهده گرفتند و در نهایت صبر و آرامش به درمان دندان های دخترم پرداختند. کمترین توصیفی که می توانم از ایشان داشته عبارت بهترین دندانپزشک است.