نظر همکاران

این کلینیک رویایی و فوق العاده است.

این نظر دکتر بیک زاده، متخصص دندانپزشکی کودکان است. دکتر بیک زاده با استفاده از جدیدترین متدهای دندانپزشکی کودکان، روزانه بیماران زیادی را برای انجام خدمات دندانپزشکی می پذیرد و با آرامش و حوصله به رفع مشکلات دهان و دندان کودکان می پردازد. وی در بازدید از کلینیک فرشتگان دندان، این کلینیک را رویایی و فوق العاده توصیف نمود.